Blogi

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 1: Strategian toteuttaminen vaatii kehitysponnistuksia

Tiistai 4.9.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgUseimmat yritykset ja monet yhdistyksetkin tekevät itselleen strategian. Sen tarkoitus on johdattaa yhteisö nykytilasta uuteen, parempaan tavoitetilaan rajallisen ajanjakson aikana.

Strategian tekeminen koetaan suureksi ponnistukseksi. Joskus se runnotaan läpi pienen joukon voimin viikonlopun aikana lappilaisessa kelomökissä, joskus pitkän ajan kuluessa henkilöstöä laajasti osallistaen. Lopuksi huokaistaan syvään, kun strategia on saatu valmiiksi.

Kun strategia on saatu valmiiksi, ollaan oikeastaan vasta lähtökuopissa. Tiedetään, mitä suunnilleen pitää saada aikaiseksi ja missä ajassa. Mitään ei kuitenkaan ole vielä tehty. Riippuen kuinka suurella porukalla strategia on tehty, strategiaan sitoutettuja voi olla yksi, muutama tai useampia.

Strategia ei jalkaudu itsestään. Joukkueellinen varusmiehiä kyllä jalkautuu traktorin lavalta, mutta strategia ei ole elävä olento eikä tee itsekseen mitään. Paitsi ehkä kerää vaakasuoraan asentoon jätettynä pölyä.

Strategia on siis jalkautettava. Olennainen osa jalkauttamista on, että tunnistetut muutostarpeet muutetaan kehitysponnistuksiksi, jotka voivat olla suuria hankkeita, pienempiä projekteja tai vielä pienempiä toimenpiteitä. Itsekseen muutokset eivät synny. Projektit ovat osa strategian toteuttamista. Olennainen osa sitä, minkä mukaan johtajien onnistumiset mitataan.

Jokainen kehitysprojekti toteuttaa jonkin tai jotkin muutokset. Yleensä kehitysprojekti kykenee tuottamaan uuden toimintatavan mukaisen uuden järjestelmän tai tarvittavan muutoksen olemassaolevaan järjestelmään ja jopa ottamaan sen käyttöön. Silti toimintatapojen käytännön tason muuttaminen ja siihen liittyvä muutosjohtaminen on (liike)toiminnan johtajien ja esimiesten, ei projektiorganisaation tehtävä. Johtajien ja esimiesten on osattava elää tulosten kanssa senkin jälkeen, kun projekti on päättynyt.

Tietotekniikka on tällä hetkellä voimakkaimmin yhteiskuntaa ja yritystoimintaa muuttava tekijä. Monet kehitysprojektit ovat ohjelmistoprojekteja tai tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja. Tiedän, että IT ja digitalisaatio pelottavat monia johtajia. Rohkaisen silti ottamaan vastuuta myös tietotekniikkapitoisista kehityshankkeista ja erityisesti niihin liittyvästä muutosjohtamisesta, sillä niissä on yrityksen tulevaisuus.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, strategia

Kaikki muuttuu - muuttuuko sittenkään?

Torstai 17.12.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Digitalisaation yhteydessä kuvittelemme helposti käynnissä olevan murroksen muuttavan tietotekniikan hyväksikäytön pelisääntöjä. Kyllä jotkut asiat muuttuvat ja joidenkin asioiden pitääkin muuttua, jotta hyödyt saadaan ulosmitattua.

Lue lisää »

Avainsanat: johtaminen, kehittäminen, muutos, projekti, kokonaisarkkitehtuuri, strategia, systeemi

Vaadi tosissaan johtamista

Maanantai 30.3.2015 - Mitro Kivinen

Strategia jalkautetaan erilaisin hankkein ja projektein. Niitä käynnistetään hyvässä uskossa ja hyvää tarkoittaen. Liiketoimintajohtajan lempilapsi annetaan nälkäiselle nuorelle päällikölle tai muuten kiltille tytölle, joka ei omista syistään johtuen kieltäydy tehtävästä. Projektin asettaja ei kuitenkaan huolehdi, että projektipäälliköllä on aikaa tai valtuuksia hoitaa annettua tehtävää.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, johtaminen, projektipäällikkö, projektijohtaminen, strategia, jalkauttaminen, ammattimentori

Toimivat työkalut ja sveitsiläiset linkkuveitset

Tiistai 20.1.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Tuska monen ihmisen siviilielämässä johtuu perimmältään siitä, että halutaan enemmän kuin se, mihin on rahkeet. Kateus, tuo amerikkalaisen markkinatalouden liikkeellepaneva voima, aiheuttaa sen, että hankitaan hienompi ja isompi auto, talo tai purjevene, kuin mihin on oikeasti varaa.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, tavoiteasetanta, Business Case, johtaminen, projektinhallinta, strategia