Blogi

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 7: Yhteensopivuusongelmat ovat yleisiä

Maanantai 15.10.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgYritysten ja yhteisöjen tietojärjestelmäkokonaisuudet ovat yhä monimutkaisempia, mikä vaikeuttaa uusien kehityshankkeiden läpivientiä.

Kirjassa Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? jaoin yhteensopivuusongelmat kahteen luokkaan: käyttöönotettavan tietojärjestelmän yhteensopivuus yrityksen tai yhteisön kokonaisarkkitehtuuriin ja käyttöönotettavan tietojärjestelmäkokonaisuuden sisäiset yhteensopivuusongelmat. Kolmantena on tietysti vielä käyttöönotettavan tietojärjestelmän yhteensopivuus käyttäjiin, mutta käsitellään sitä erikseen muutosjohtamisen yhteydessä.

Kokonaisarkkitehtuurityö on sitä, että luetellaan organisaation periaatteet ja valinnat sekä niiden suhteet toisiinsa. Tehokkaassa ympäristössä periaatteet ja valinnat tukevat toisiaan niin, että niiden määrä on pienin mahdollinen. Usein tarvitaan kuitenkin vaihtoehtoisia, rinnakkaisia valintoja, jotta kaikki haluttu mahdollistuu.

Kokonaisarkkitehtuurityöhön kuuluu myös olemassa olevan kokonaisarkkitehtuurin kelpoisuuden tarkistaminen aika ajoin. Minkä ohitse aika on ajanut, mikä ei vastaa enään tarkoitustaan, mihin kohdistuu muutospaineita? Kokonaisarkkitehtuuria ei pidä hakata kiveen.

Toinen olennainen asia on kokonaisarkkitehtuurin poikkeusten käsittely. Onko kokonaisarkkitehtuurilla vain ohjaava vaikutus? Silloin kaikki saattavat tehdä miten huvittaa, jolloin poikkeuksiakaan ei tarvitse käsitellä. Lopputulos on sekamelska. Tai onko sillä määräävä vaikutus? Jos näin, poikkeuksia pitää olla mahdollista tehdä, mutta ne vaativat käsittelyn. Silloin kehityshankkeiden tarvitsevat poikkeukset kokonaisarkkitehtuuriin vaativat ja saavat arvoisensa käsittelyn.

Myyjät lupaavat helposti semmoistakin, mikä ei onnistu. He eivät välttämättä ole lunastamassa aikanaan lupauksiaan, vaan sen tekee toimittamista tekevä lunastusosasto. Niinpä kannattaa kuunnella omia ja toimittajan asiantuntijoita herkällä korvalla. Jos asiantuntija sanoo: "Kyllä se periaatteessa onnistuu", se ei tarkoita, että "kyllä se onnistuu", vaan, että "ei se käytännössä onnistu".

Yhteensopivuuskysymyksiin kannattaa suhtautua vakavasti.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, arkkitehtuuri

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 6: Vältä räätälöintejä!

Maanantai 8.10.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgKirjan Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? haastattelujen tekemisen yhteydessä ja yrityksiä tietojärjestelmäprojektien valmistelussa auttaessani sain kuulla kauhutarinoita loppuun asti räätälöidyistä valmisohjelmistoista. Siis siitä, että valmisohjelmiston käyttöönottoprojektissa järjestelmää puukotettiin niin paljon, että edes projektinaikainen - saati käytönaikainen - versionvaihto ei enää onnistunut.

Olenkin sanonut, että on hetteisellä tietojärjestelmien käyttöönoton suolla on kaksi reittiä, jotka ovat suhteellisen turvallisia: (koeteltujen) valmisohjelmistojen käyttöönotto ilman räätälöintejä ja ohjelmointiprojekti. Näiden välissä on upottava räätälöintirämeikkö, jolle ei kannata mennä.

Valmisohjelmiston soveltuvuuden vertailussa usein mieleen hiipii ajatus, että "tämä olisi meille sopiva, jos tuo ja tuo asia muutettaisiin". Seis! Nyt on nirvana-virhepäätelmä lähellä! Nirvanahan houkuttelee meidät etsimään täydellistä ratkaisua ja hylkäämään kaikki tilannetta parantavat mutta epätäydelliset ratkaisut.

Parempi tapa on miettiä, onko tarjolla oleva valmisratkaisu käyttöönotettavissa sellaisenaan. Tuhoaako jokin puute kilpailukykymme? Jos tuhoaa, ratkaisu ei ole oikea meille. Mutta muussa tapauksessa valmisjärjestelmä on mahdollinen ilman räätälöintejä.

Jos omat vaatimukset ovat "ihan aikuisen oikeasti" niin erikoisia, että mikään valmisohjelmisto ei niihin vastaa, voi olla ohjelmointiprojektin eli kokonaan uuden tietojärjestelmän kehitysprojektin paikka. Sen lainalaisuudet ovat osin toiset kuin valmisjärjestelmän käyttöönotossa. Yhteistä on nirvana. Pitää välttää ajatusta, että "kaiken luvatun on oltava valmista heti kerralla" ja varauduttava vaiheittaiseen käyttöönottoon. Sekin on muutosjohtamisen paikka.

Ohjelmointiprojektissa on omat vaikeutensa ja riskinsä. Valmista ei siinäkään välttämättä tule, vaikka rahaa kuluu. Lisäksi kaava, jolla 80 % ominaisuuksista saadaan 20 %:lla kuluista ja 95 % 50 %:lla, panee miettimään product backlogin vihoviimeisten tekemisten takaisinmaksuaikaa.

Joka tapauksessa on varauduttava vaikeuksiin ja muutosjohtamiseen. Varautuminen on viisautta, ei vaikeuksien esiin manaamista.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, räätälöinti, standardiohjelmisto

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 5: Onko ratkaisu etukäteen valittu?

Maanantai 1.10.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgTarjolla oleviin ratkaisuihin - niin tietoteknisiin kuin muihinkin - on helppo ihastua ja jopa rakastua. Ihastuminen ja rakastuminen ovat monissa yhteyksissä hyvä asia, mutta kehitysprojektissa näin ei välttämättä ole. Uskomme helposti, että ihastumisen tai rakastumisen kohde on ainoa vaihtoehto, joka tekee meidät onnellisiksi. Se estää meitä tutkimasta vaihtoehtoja. edessä on vaihtoehdottomuus.

Ystävän tai tuttavan hyvät kokemukset omassa ympäristössään nyt meillekin tarjolla olevasta ratkaisusta saattavat harhauttamaan meidät uskomaan, että juuri tuo sama on meillekin saatava. Peliin voi astua myös kilpailuhenki, jonka mukaan kyllä meilläkin tuo juttu otetaan käyttöön. Myös myyjät ovat hyviä saamaan meidät uskomaan, että heidän tarjoamansa tuote on paras ratkaisu.

Jos ratkaisu valitaan etukäteen, kaikki vaihtoehtojen tutkimiset ovat turhia. Konseptointi voi olla turhaa, ja helposti projektin valmisteluun osallistuva henkilökunta turhautuu. Selviytyminen edellyttää asennemuutosta, jossa unohdetaan vaihtoehdot ja aletaan miettiä, mitä valitulla ratkaisulla voidaan tehdä ja miten.

Jos on onnea, lopputuloksena voi olla onnistunut lopputulos. Osin tämä riippuu siitä, kuinka projektiorganisaatio ja liiketoimintajohto sitoutuu ennalta valittuun ratkaisuun. Jos sitoutumista ei ole, projekti kannattaa lopettaa heti. Asiaan vaikuttaa myös projektin koko. Jos projekti on laajuudeltaan pieni ja nopea, onnistumisen mahdollisuudet tässäkin tapauksessa ovat paremmat, varsinkin jos ratkaisu osoittautuu käyttöönottovaiheen jälkeen hyväksi.

Parempi vaihtoehto on, että projektin valmistelu viedään läpi vaihtoehtoja tutkien. Mietitään, missä on yrityksen kilpailuetu nyt ja tulevaisuudessa, ja varmistetaan, että näitä ei projektin lopputulosten käyttöönoton myötä menetetä. Ratkaisun tarvitsee muilta osin olla vain riittävä, joskin silloin on varauduttava isoon muutosjohtamiseen.

Ratkaisun kiinnittäminen aikaisessa vaiheessa on kuin oikopolku. Monet suunnistajat tietävät, että harvoin oikopolku säästää aikaa. Usein se on harhapolku.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, toimintatapamuutos, muutosjohtaminen

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 4: Älä pelkää epäonnistumisia!

Maanantai 24.9.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgMiten asia sanottiinkaan eräässä televisiossa juuri nyt pyörivässä mainoksessa? Oliko se, että: "hyvät päätökset perustuvat kokemukseen, kokemus kertyy huonoista päätöksistä." Joku toinen on sanonut, että "epäonnistuminen luonnollinen välivaihe pyrittäessä onnistumiseen".

Tavoittelemme onnistumisia, pelkäämme epäonnistumisia. Välillä pelkäämme epäonnistumisia niin, ettei se anna tilaa onnistumisille. Hiljattain julkaistu Mika Sutisen ja Mikko Kuitusen kirja Mahtava moka muistuttaa, että epäonnistunut projekti, jonka juurisyyt tunnetaan ja joita voidaan organisaatiossa käyttää hyväksi, on arvokkaampi kuin sattumalta onnistunut projekti, josta ei ymmärretä, miksi onnistuttiin.

Tietoyhteiskunnan kaksi puolta -kirjassa määrittelin epäonnistumiset kolmeen eri lajiin:

Ratkaisun epäonnistuminen syntyy, kun emme onnistu luomaan sellaista tietoteknistä ratkaisua, joka täyttäisi käyttäjäorganisaation tarpeet. Voi olla, että projektissa yritetään käyttää ei-toimivia teknologioita, teknologiat eivät toimi yhteen tai projektissa ei vain yksinkertaisesti ole riittävästi osaamista. Joskus lopputulos saadaan kyllä toimimaan, mutta sen ylläpito on hankalaa ja kallista.

Projektitekninen epäonnistuminen syntyy, kun kustannukset ylittyvät, aikataulu menee pitkäksi tai suunniteltua toiminnallisuutta jää toimittamatta. Projektin budjetti voi olla täysin väärin arvioitu, projektinhallinnassa voi olla puutteita tai ratkaisun epäonnistuminen nostaa kustannuksia ja vie aikaa.

Liiketoiminnallinen epäonnistuminen syntyy, kun toimitettu tietotekninen kokonaisuus ei täytä tarpeita, on vaikea käyttää, toimitetaan liian myöhään, on vaikea ylläpitää tai yksinkertaisesti kustannukset ylittävät hyödyt. Usein liiketoiminnallisen epäonnistumisen takaa löytyy joko ratkaisun epäonnistuminen tai projektitekninen epäonnistuminen tai molemmat, mutta liiketoiminnallinen epäonnistuminen voi syntyä ilmankin niitä. Esimerkiksi muutosjohtamisen epäonnistuminen voi systätä kehitysprojektin epäonnistuneiden kastiin, vaikka muuten se olisi onnistunut.

Yhä edelleen pitää paikkaansa se näkökohta, että pieni projekti onnistuu todennäköisemmin kuin suuri. Pienessä projektissa suunnitelma ja suunnitelman visualisointi ovat lähempänä toisiaan, jolloin vääriä raiteita on ehditty kulkea vähemmän matkaa kuin suuressa.

Paikkaansa pitää edelleen sekin, että vahingot ovat sitä pienemmät, mitä aikaisemmin ongelmaan puututaan. Epäkohtien sivuuttaminen sillä perusteella, että aika korjaa ongelmat, on väärä tie.

Onnistumiset ovat hieno asia. Melkein yhtä hieno asia on epäonnistuminen, jonka juurisyyt ymmärretään ja opitaan niin, että korjaavat liikkeet on ollut mahdollista tehdä. Onnistumiseksi naamioitu epäonnistuminen ei tuota ymmärrystä ja oppimista synnytä, vaan aiheuttaa epäonnistumisten kierteen.

Siispä: lopetetaan epäonnistumisten piilottelu. Tunnustetaan epäonnistumiset, analysoidaan juurisyyt, opitaan ja parannutaan. Se on ainoa tie jatkuviin onnistumisiin.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, toimintatapamuutos, onnistuminen, epäonnistuminen

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 3: Varaudu muutosjohtamiseen!

Maanantai 17.9.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgLähes poikkeuksetta jokainen kehitysprojekti tuo mukanaan muutoksia. Juuri siksihän kehitysprojekteja viedäänkin läpi, että joku asia muuttuisi!

Toisaalta, kehitysprojektin nimenomainen tarkoitus voi olla muuttaa jokin tai jotkin toimintatavat toiminnan tehostamisen tai vaikkapa laadun parantamisen vuoksi. Jopa ns. tekninen uusimisprojekti johtaa lähes poikkeuksetta muutoksiin.

Toisin päin ajatellen; moni projekti epäonnistuu muutosjohtamisen puutteiden vuoksi. Joko muutosta ei ole johdettu ollenkaan, se ei ole kohdistunut oikeisiin ihmisiin tai se ei ole tehonnut. Jos tekeminen jatkuu uusista toimintatavoista ja järjestelmistä huolimatta kuin ennenkin, seuraukset voivat olla vakavia.

Johtajien joukossa on edelleen liikaa niitä, jotka suhtautuvat liian kevyesti tai jopa väheksyvästi muutosjohtamiseen. Vallalla on ajatusta, että organisaation pitää itse vastata sopeutumisestaan uuteen tilanteeseen. Jossain ideaalitilanteessa näin voi käydäkin, mutta se vaatii keskivertoa valveutuneemman henkilökunnan. Ilman muutoksia ei hyötyjä saavuteta. Keskiverto yritys ei taivu muutoksiin ilman johtamista. Ja johtaminen on johtajien tehtävä.

Kehitysprojektin projektipäällikön valtuudet eivät yleensä riitä liiketoiminnallisten muutosten läpiviemiseen. Olenkin pilaillut, että projektipäällikkö huomaa mandaattinsa pienuuden viimeistään kutsuessaan liiketoiminnan väkeä koulutuksiin. Projektipäällikön osaamisen, auktoriteetin ja hurmauskyvyn varaan muutoksen läpiviemistä ei pidä laskea. Liiketoiminnan johtajien on siitä otettava vastuu.

Olen itsekin kirjoittanut muutosjohtamisesta kaksi kirjaa  Muutosjohtamisen oppaan ja Sano se selvästi! -kirjan, joka opastaa muutosviestinnässä. Olennaista muutoksessa on pitää muutostahto muutosvastarintaa (eli oppimisahdistusta) suurempana ja se kannattaa tehdä vähentämällä muutosvastarintaa psykologisen turvallisuudentunteen lisäämisen keinoin. Lisäksi kannattaa panostaa asioihin, jotka yhtä aikaa lisäävät muutostahtoa ja alentavat muutosvastarintaa. Johdon karismaattisesti esittämä uskottava positiivinen tulevaisuuskuva on yksi sellainen.

Muutosjohtamista ei aina mielletä kehitysprojektin osaksi ja siksi se jää usein osin projektin ulkopuolelle ja yksin liiketoiminnan vastuulle. Ja jää usein tekemättä. Projektin käyttöönottovaiheeseen on saatettu sisällyttää uuden järjestelmän ja uusien toimintatapojen luokkamuotoista kouluttamista, mikä on hyvä alku. Mutta kouluttamista ja harjoittelua tarvitaan monenlaista ja siten kullekin oppijalle sovitettuna, että hän tuntee selviytyvänsä muutoksesta ilman pysyvän tai väliaikaisen osaamattomuuden pelkoa.

Hyvin toteutetulla muutosjohtamisella säästytään vuosien tehottomuusmurheilta. Suosittelen!

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, toimintatapamuutos, muutosjohtaminen

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 2: Mitä ongelmaa ollaankaan ratkaisemassa?

Maanantai 10.9.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgYksi kehitysprojektin epäonnistumiseen johtaneita juurisyitä on se, että ratkaistaan olematon tai väärä ongelma. Hieman kliseisesti, tilanteeseen voidaan joutua esimerkiksi sitä kautta, että karismaattinen myyjä saa myytyä asiakkaalle tietojärjestelmätuotteensa tai hankitaan jokin vain sen takia, että johtajan klubikaverillakin on sellainen.

Koska yrityksen kehittämiseen käytettävissä olevista resursseista on lähes aina niukkuutta, kannattaa miettiä, mitä ongelmaa niillä lähdetään ratkaisemaan. Olematon tai epäolennainen ongelma jaksaa odottaa ratkaisuaan. Paneudutaan todellisiin ongelmiin.

Usein ongelma esitetään ratkaisun kautta. Tarvitaan uusi ERP tai CRM tai asianhallintaohjelmisto tai joku muu. Silloin ei vielä olla ongelman ytimessä. Helposti kuvitellaan, että uusi järjestelmä tai ohjelmisto ratkaisee ongelmat, mitä ne nyt sitten ovat. Ei se niin päin mene.

Huomattavasti lähemmäs ydintä päästään, kun mietitään, mitkä ovat ne (liike)toiminnalliset ongelmat, jotka kipeimmin kaipaavat ratkaisua. Jos nykyinen tapa toimia on väärä, kuvataan se haluttu uusi toimintatapa, joka toteutuessaan olisi nykyistä tehokkaampi, tuottavampi ja/tai laadukkaampi. Esimerkki:

Asiakaspalveluumme tulee toistuvasti soittoja, joissa kysytään toimituksen tilannetta ja toimitusaikaa. Näiden pyyntöjen selvittäminen vie valtavasti aikaa ja häiritsee myös tuotantoa, koska minnekkään ei ole merkitty, missä vaiheessa tuote on suunniteltu otettavaksi työn alle tai missä vaiheessa sen tekeminen tai toimittaminen on.

Siinä ongelma. Uusi haluttu toimintatapa voisi olla vaikkapa:

Uudessa toimintatavassa jokainen tilaus kirjataan tietojärjestelmään ja sen tekeminen ja toimittaminen suunnitellaan ottaen huomioon asiakkaan kanssa sovitut päivämäärät, tuotannon kapasiteetit ja muiden asiakkaiden tilaukset. Kun tekeminen aloitetaan, se merkitään ylös samoin kuin eri työvaiheiden valmistumiset. Myös toimittaminen suunnitellaan ja dokumentoidaan samaan tapaan.

Tuotannon lisäksi myynnin ja asiakaspalvelun pitää päästä näkemään tiedot. Järjestelmän tulisi hälyyttää, jos asiakaslupauksissa ei tulla pysymään tai myyjältä tai asiakaspalvelijalta tarvitaan toimenpiteitä. Se voisi myös automaattisesti kertoa asiakkaalle esimerkiksi sähköpostiviestillä, missä vaiheessa asiakkaan tilauksen toimittaminen on.

Esitetyt uudet toimintatavat kannattaa koeponnistaa. Onko uusi toimintatapa tehokas? Kuinka paljon se on tehokkaampi kuin nykyinen? Onko toimialoja, joissa samanlainen ongelma on ratkaistu tehokkaalla tavalla? Jos on, miten?

Olisi hyvä, jos onnistuttaisiin löytämään useampi toisistaan poikkeava tapa ratkaista tuo liiketoiminnallinen tarve. Jos ollaan liikkeellä vain yhdellä konseptilla, jokin sitä parempi tai lupaavampi vaihtoehto on todennäköisesti jäänyt huomaamatta.

Siksi rohkaisenkin kaikkia miettimään, mikä se oikea ratkaistava ongelma tai täytettävä tarve on ja kehittämään siihen useamman kuin yhden potentiaalisen ratkaisun, konseptin.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, technology transfer

Kohti onnistunutta kehitysprojektia, osa 1: Strategian toteuttaminen vaatii kehitysponnistuksia

Tiistai 4.9.2018 - Tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki

rm_200_vaihtoehto2.jpgUseimmat yritykset ja monet yhdistyksetkin tekevät itselleen strategian. Sen tarkoitus on johdattaa yhteisö nykytilasta uuteen, parempaan tavoitetilaan rajallisen ajanjakson aikana.

Strategian tekeminen koetaan suureksi ponnistukseksi. Joskus se runnotaan läpi pienen joukon voimin viikonlopun aikana lappilaisessa kelomökissä, joskus pitkän ajan kuluessa henkilöstöä laajasti osallistaen. Lopuksi huokaistaan syvään, kun strategia on saatu valmiiksi.

Kun strategia on saatu valmiiksi, ollaan oikeastaan vasta lähtökuopissa. Tiedetään, mitä suunnilleen pitää saada aikaiseksi ja missä ajassa. Mitään ei kuitenkaan ole vielä tehty. Riippuen kuinka suurella porukalla strategia on tehty, strategiaan sitoutettuja voi olla yksi, muutama tai useampia.

Strategia ei jalkaudu itsestään. Joukkueellinen varusmiehiä kyllä jalkautuu traktorin lavalta, mutta strategia ei ole elävä olento eikä tee itsekseen mitään. Paitsi ehkä kerää vaakasuoraan asentoon jätettynä pölyä.

Strategia on siis jalkautettava. Olennainen osa jalkauttamista on, että tunnistetut muutostarpeet muutetaan kehitysponnistuksiksi, jotka voivat olla suuria hankkeita, pienempiä projekteja tai vielä pienempiä toimenpiteitä. Itsekseen muutokset eivät synny. Projektit ovat osa strategian toteuttamista. Olennainen osa sitä, minkä mukaan johtajien onnistumiset mitataan.

Jokainen kehitysprojekti toteuttaa jonkin tai jotkin muutokset. Yleensä kehitysprojekti kykenee tuottamaan uuden toimintatavan mukaisen uuden järjestelmän tai tarvittavan muutoksen olemassaolevaan järjestelmään ja jopa ottamaan sen käyttöön. Silti toimintatapojen käytännön tason muuttaminen ja siihen liittyvä muutosjohtaminen on (liike)toiminnan johtajien ja esimiesten, ei projektiorganisaation tehtävä. Johtajien ja esimiesten on osattava elää tulosten kanssa senkin jälkeen, kun projekti on päättynyt.

Tietotekniikka on tällä hetkellä voimakkaimmin yhteiskuntaa ja yritystoimintaa muuttava tekijä. Monet kehitysprojektit ovat ohjelmistoprojekteja tai tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteja. Tiedän, että IT ja digitalisaatio pelottavat monia johtajia. Rohkaisen silti ottamaan vastuuta myös tietotekniikkapitoisista kehityshankkeista ja erityisesti niihin liittyvästä muutosjohtamisesta, sillä niissä on yrityksen tulevaisuus.

Kirjoittaja, tietokirjailija ja tuottavuusaktivisti Reino Myllymäki, on tutkinut tietojärjestelmäprojektien onnistumista vuodesta 2009 ja julkaissut aiheesta kaksi kirjaa. Hän on myös Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n hallituksen jäsen ja tietoyhteiskuntatoimikunnan puheenjohtaja.

Avainsanat: onnistunut projekti, johtaminen, kehitystyö, digitalisaatio, strategia

Kaikki muuttuu - muuttuuko sittenkään?

Torstai 17.12.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Digitalisaation yhteydessä kuvittelemme helposti käynnissä olevan murroksen muuttavan tietotekniikan hyväksikäytön pelisääntöjä. Kyllä jotkut asiat muuttuvat ja joidenkin asioiden pitääkin muuttua, jotta hyödyt saadaan ulosmitattua.

Lue lisää »

Avainsanat: johtaminen, kehittäminen, muutos, projekti, kokonaisarkkitehtuuri, strategia, systeemi

Projektinhallinnan kulmakivet

Keskiviikko 11.11.2015 - Pasi Kivimäki, Pasaati Oy

Digitalisaation yhteydessä kuvittelemme helposti käynnissä olevan murroksen muuttavan tietotekniikan hyväksikäytön pelisääntöjä. Kyllä jotkut asiat muuttuvat ja joidenkin asioiden pitääkin muuttua, jotta hyödyt saadaan ulosmitattua.

Lue lisää »

Avainsanat: projekti, johtaminen, hallinto, projektipäällikkö

Kumpaan suuntaan käy tiesi, kilpailukyky?

Maanantai 11.5.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Sen jälkeen, kun kirjoitimme kirjat Miksi tietojärjestelmäprojekti epäonnistuu? ja Onnistunut tietojärjestelmäprojekti vuosina 2010-2011, on saattanut tuntua siltä, että jäimme lepäämään laakereillemme tietojärjestelmäprojektien onnistumisen suhteen. Näin ei ole onneksi laita.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, kilpailukyky, tuottavuus, tietotekniikka, johtaminen, projektityö, tietotyö, ammattimentorointi

Projektitoiminnan kehittäminen kiinnostaa

Tiistai 14.4.2015 - Joonas Iivonen, Project-TOP Solutions Oy

Projektitoiminnan kehittäminen on aina ajankohtaista. Tästä on todisteena Onnistunut projekti 2015- tapahtuma. Joudumme sulkemaan ilmoittautumisen, koska sadan osallistujan raja, joka on myös tilojen kapasiteetti, tuli nopeasti vastaan.

Lue lisää »

Avainsanat: projekti, projektitoiminta, kehittäminen, johtaminen

Vaadi tosissaan johtamista

Maanantai 30.3.2015 - Mitro Kivinen

Strategia jalkautetaan erilaisin hankkein ja projektein. Niitä käynnistetään hyvässä uskossa ja hyvää tarkoittaen. Liiketoimintajohtajan lempilapsi annetaan nälkäiselle nuorelle päällikölle tai muuten kiltille tytölle, joka ei omista syistään johtuen kieltäydy tehtävästä. Projektin asettaja ei kuitenkaan huolehdi, että projektipäälliköllä on aikaa tai valtuuksia hoitaa annettua tehtävää.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, johtaminen, projektipäällikkö, projektijohtaminen, strategia, jalkauttaminen, ammattimentori

IT-projekti on kuollut. Jäikö kukaan kaipaamaan?

Keskiviikko 4.3.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Olen ilokseni voinut viime aikoina havaita, kuinka liiketoiminnan kehittämistä koskevissa keskustelussa on vihdoinkin päästy irti IT-projekti-käsitteestä. En tiedä, jääkö kukaan moista kaipaamaan.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, tietotekniikka, johtaminen, projektityö, tietotyö, ammattimentorointi

Toimivat työkalut ja sveitsiläiset linkkuveitset

Tiistai 20.1.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Tuska monen ihmisen siviilielämässä johtuu perimmältään siitä, että halutaan enemmän kuin se, mihin on rahkeet. Kateus, tuo amerikkalaisen markkinatalouden liikkeellepaneva voima, aiheuttaa sen, että hankitaan hienompi ja isompi auto, talo tai purjevene, kuin mihin on oikeasti varaa.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, tavoiteasetanta, Business Case, johtaminen, projektinhallinta, strategia

Vauhtipyörä vai noidankehä?

Maanantai 5.1.2015 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Jim Collins määrittelee klassikkokirjassaan Hyvästä paras pari kätevää termiä. Hän puhuu vauhtipyörästä ja noidankehästä.

Lue lisää »

Avainsanat: kehittäminen, johtaminen, projekti, motivointi, onnistuminen, ammattimentorointi

Käytä ankkurointia harkiten

Perjantai 5.12.2014 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Olen monesti ihmetellyt tilannetta, joka näyttää syntyvän lähes projektissa kuin projektissa: projekti käynnistetään vaikkapa 500 000 euron budjetilla. Projekti etenee ja projektin ohjausryhmä tekee päätöksiä muutoksista ja projektin laajennuksesta vaikkapa 300 000 eurolla. Kun projekti sitten valmistuu aikanaan ja loppusumma on vaikkapa 900 000 euroa, puhutaan 400 000 euron ylityksestä (80 %), vaikka kysymyksessä on oikeasti 100 000 euron ylitys (12,5 %).

Lue lisää »

Avainsanat: ajatusvirhe, projekti, epäonnistuminen, onnistuminen, kehittäminen, johtaminen, ammattimentorointi

Ymmärtävätkö muut mistä puhut?

Perjantai 28.11.2014 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy

Keskiviikkona 13.8.2014 julkaisemassani blogikirjoituksessa kerrottu keskustelu alkoi sillä, kun keskustelukumppanini kertoi jollain olleen ikävää sairaalassa, kun huonekaverit olivat kaikki ruotsalaisia ja puhuivat ruotsia keskenään. Vastasin, että "ai jaa, tuleeko keskipohjalaisiin sairaaloihin potilaita tosiaan Ruotsista saakka". Syntyneessä keskustelussa selvisi, että keskustelukumppanini tarkoitti termillä "ruotsalainen" ruotsinkielistä. Ja että minun olisi pitänyt se ymmärtää.

Lue lisää »

Avainsanat: kieli, keskustelu, terminologia, sanastotyö, yhteisymmärrys, johtaminen, ammattimentorointi