Blogi

Voiko ihmistä motivoida?

Share |

Torstai 18.8.2016 - Sari Penttilä, TalentGIo


Päivi kirjoitti blogissaan, miten motivoida projektitiimiä. Lukiessani sitä aloin pohtia, miksi motivaatio on niin tärkeää, voimmeko edes vaikuttaa omaan tai toistemme motivaatioon? Meillä on jokin motivaatio tehdä työtä, tai tehdä ylipäänsä mitään. Näin ollen saapuessaan ensimmäiseen projektipalaveriin jokaisella on jokin motivaatio taustalla. Uskon pitkälle sisäiseen motivaatioon, mutta samaan hengen vetoon uskon myös inspiroiviin ajatuksiin tai tarttuviin positiivisiin tunteisiin, jotka voivat herättää uusia ajatuksia tai nostaa uinuvan motivaation henkiin. Jotakuta motivoi uteliaisuus, mahdollisuus oppia uutta, jotakuta suorittaminen ja haasteellisten asioiden voittaminen ja kaikkea tältä väliltä. Motivaatio ohjaa itselle mielekkäiden asioiden pariin. No, entä sitten? Voiko jokin projekti motivoida kaikkia ryhmän jäseniä tai voiko heitä motivoida kukaan muu kuin he itse tai koetut sisäiset palkkiot? Uskon, että voi. Tiettyyn rajaan saakka. Motivaatiota ei voi antaa tai kaataa kenenkään päähän, mutta sisäistä motivaatiota voi herätellä. Päivin kirjoituksessa tuotiin esiin mm. selvät omistajuudet, työkalut ja osaaminen sekä palaute.

Positiivinen ympäristö motivoi

Yksinkertaisemmillaan saavutuksien/edistymisen esille nosto ryhmässä ja henkilökohtaisesti sekä positiivisen palautteen saaminen nostaa/ylläpitää motivaatiota. Oikeudenmukainen (esim. osallistujien työmäärät), reilu ja ideoita salliva henki eivät ainakaan tapa motivaatiota. Samoin sisäistä motivaatiota voi ohjata niin, että tehtävät ovat kullekin sopivan haasteellisia ja monipuolisia. Sallitaan omaehtoinen työskentely ja kirkastetaan suurempia päämääriä ja tavoitteita. Omasta kokemuksesta tiedän, kuinka palkitsevaa on, kun saa tehdä asioita, johon on vahvuuksia, kokee olevansa taitava ja kyvykäs ja oppii sopivalla tavalla uutta.  Sosiaalisiakaan motiivejakaan (johonkin porukkaan kuulumisen ja viihtymisen tunne) ei voida ohittaa. Tässä nousee esiin Päivin esiintuoma ryhmäytyminen ja ryhmähengen luominen.

Oikeat keinot oikeille ihmisille

Projektipäällikön on hyvä tunnistaa ja tiedostaa motivaation merkitys, sen yksilöllisyys sekä omat keinonsa tässä. Kyse on mielestäni jonkunlaisesta tasapainoilusta, erilaisten keinojen keksimisestä (esim. ohjatako ja jättää ohjaamatta toimintaa). Aina ei osu kerralla suoraan nappiin. Vain tuntemalla ihmiset voi osua paremmin. Kovin omaehtoiselle ja itsenäiselle henkilölle esim. jatkuva kannustus kääntyy jo itseään vastaan ja alkaa tuntua paapomiselta. Omien aivojen käyttöön kannustaminen sen sijaan harvoin menee pieleen motivaation kannalta.

Kehitä sisäistä motivaatiotasi

Ulkoisen motivoinnin lisäksi keskittyisin sisäisen motivaation vaalimiseen. Haastan meitä käymään motivaatiokeskusteluja peilin ääressä. Löydänkö sisäistä motivaatiota tekemisilleni ja tartutanko sitä muihin vai olenko kenties ankeuttaja? Mitä vien mukanani, kun astun projektipalaveriin ovesta sisään? Motiivien ja motivaation tunnistaminen ei ole aina helppoa edes itsensä kanssa. Joskus joku projekti, jossa kokee onnistumista ja hyviä tuntemuksia voi olla avain tämän löytämiseen. Lopuksi vielä ehkä tärkein kysymys: miksi motivaatiosta pitää edes puhua? Sisäinen motivaatio johtaa sitkeyteen, parempiin tuloksiin sekä lopulta hyvinvointiin. Projektipäällikön rooli on olla mahdollistaja (työ on mahdollista tehdä) ja sisäisen motivaation vaalija. Merkityksellisyys ja sen kokeminen syntyvät meissä kaikissa sisäisenä prosessina. Merkitysten kautta syntyy motivaatio.