Blogi

Ihminen projekteissa

Share |

Torstai 16.6.2016 - Sari Penttilä, TalentGIo


businessman2.jpg

Ihmissuhdetaitojen näyttämö

Projektit ovat vahvasti tiimi-, yhteistyö- sekä ihmissuhdetaitojen näyttämöitä. Niissä nähdään, kuinka jokainen osaa tuoda oman asiantuntemuksensa ja osaamisensa parhaalla tavalla tiimin hyödyksi ja johtaa myös omaa työskentelyään. Kommunikaatiolla ja tavalla viestiä on paljon merkitystä, kuinka sinua kuunnellaan. 

Älä piiloudu roolisi taakse

Projektissa parhaimmillaan jokainen tietää ja tuntee kokonaisuuden hyvin ja ymmärtää oman osansa siinä. Pelkkä asiantuntemus tai kokonaisvaltainen hahmottaminen ei riitä, on oltava taito tuoda omia mielipiteitään esiin, edistää itsenäisesti omaa työtään ja auttaa muita myös onnistumaan. Projektinjohtaja tai vetäjä on parhaimmillaan innostava, hyvä ihmistuntija ja tuntee ihmisten johtamista sekä ryhmädynamiikkaa. Lisäksi hän osaa luoda avoimen ja luottamuksellisen ilmapiirin, jossa jokainen voi antaa parastaan. Minusta hyvä ilmapiiri ja ratkaisukeskeisyys auttavat asioiden onnistumista ja virheistä tai viivästyksistäkin kerrotaan ajoissa. Lisäksi projektiryhmän hengellä on paljon vaikutusta siihen, syntyykö uusia luovia ratkaisuja. Luottamus ja avoimuus syntyy henkilöltä henkilölle -asenteen kautta. Roolin taakse piiloutujat eivät tätä saavuta.

Tiedon oikea kohdentaminen

Muutokset ja kiire ovat usein normaalia projekteissa. Projektijohtajan on oltava valppaana ja viestittävä oleellinen tieto oikeille ihmisille. Ihminen ei halua tehdä vain yhtä pientä palastaan, vaan ymmärtää myös kokonaisuutta. Silti kaikella tiedolla ei kannata kuormittaa kaikkia. Kyse on oikeasta kohdentamisesta. Kaikki ei ole kiinni kuitenkaan projektinjohtamisesta, vaan jokainen projektissa työtä tekevä voi kehittää myös omia projektinjäsenen taitojaan, kykyä elää epävarmuudessa, priorisoida tehtäviä, keksiä uusiakin luovia ratkaisuja. 

Dream team

Itse haluaisin koota projektin henkilöistä,

  • joilla on motivaatio, vahva sitoutuminen ja kompetenssi olemassa. 
  • joilla on halu oppia.
  • tulevat erilaisten ihmisten kanssa toimeen. 
  • jotka kunnioittavat, arvostavat ja huomioivat muita. 
  • jotka ovat positiivisia sekä realistisen optimistisia. 
  • jotka ovat ratkaisukeskeisiä ja suhteellisuudentajuisia. He toipuvat epäonnistumisista, katsovat eteenpäin, valittamisen sijaan etsivät ratkaisuja. 
  • jotka ovat hyvällä itseluottamuksella ja -tuntemuksella sekä tunnetaidoilla varustettuja
  • sinnikkäitä, huumorintajuisia ja ilon luojia.

Huipputiimini pelaa samaan maaliin ja kantaa yhdessä vastuuta. We can do it! Onko sinulla ollut ilo olla osa huipputiimiä ja millainen se oli?