Blogi

Kokonaisarkkitehtuurityö helpottaa kehitysprojektien läpivientiä

Share |

Lauantai 30.6.2012 - Reino Myllymäki, CxO Professional Oy


Kokonaisarkkitehtuuriin liittyvät ongelmat ovat osoittautuneet tietojärjestelmäprojektin suurimmaksi yksittäiseksi tekijäksi, sillä CxO Mentor Oy:n tutkimusten mukaan 57 % vaikeuksiin joutuneista projekteista kompastuu arkkitehtuurikysymyksiin.

Projektin kannalta arkkitehtuurikysymykset nousevat esiin kahdella eri tapaa: joko käyttöönotettava järjestelmä ei jollain tapaa sovi yhteen olemassaolevan kokonaisarkkitehtuuurin kanssa tai käyttöönotettavassa tietojärjestelmäkokonaisuudessa on sisäisiä arkkitehtuuriongelmia.

Jeanne W. Ross on julkaissut artikkelin Maturity Matters: How Firms Generate Value from Enterprise Architecture. Ross luetteloi tutkimuksiinsa nojaten asioita, joita eri kypsyystasolla olevien yritysten johtamisesta löytää. Olen käsitellyt niitä CxO:n blogissani yhteensä 18:na artikkelina, joihin on linkit ohessa.

1. Taso

2. Taso
3. Taso
4. Taso
5. Taso
Julkaisu löytyy esimerkiksi täältä.

Avainsanat: kokonaisarkkitehtuuri, projektityö, hanke